DRIEHOEK OPLOSSEN
Driehoeken oplossen met de online driehoek-calculator
Vul 3 waarden in en bereken:

Driehoek oplossen (online calculator)


Deze online driehoek-calculator berekent voor u elke driehoek, waarvan 3 waarden gekend zijn. (drie zijden of hoehen, met minstens de lengte van 1 zijde).
Opgelet:

Indien u enkel de hoeken kent van de driehoek, vul dan voor 1 zijde gewoon 1 in. De berekende driehoeken zijn gelijkvormig.

other languages: Nederlands - Deutsch - English

Copyright driehoekberekenen.be 2014; privacy statement