DRIEHOEK BEREKENEN: bereken de oppervlakte van een driehoek
Bereken de oppervlakte van een driehoek

Berekening oppervlakte van een driehoekDe oppervlakte van een willekeurige driehoek wordt berekend als

       ( BASIS x HOOGTE ) / 2.

op figuur: ( lengte a x hoogte d ) / 2

Om de oppervlakte (of 'inhoud') van de driehoek te berekenen, moeten we dus de hoogte van de driehoek bepalen. De hoogte d kan berekend worden als

b x sin(C)

(De hoogte d is de loodlijn vanuit hoek C, loodrecht op zijde a.)

Merk op dat je als basis elk van de drie zijden kan gebruiken voor de berekening van de oppervlakte van de driehoek. (samen met hun respectievelijke hoogte). Dit vormt een bewijs voor de sinusregel daar de oppervlakte natuurlijk gelijk blijft.

De oppervlakte van een driehoek kan ook berekend worden zonder te moeten rekenen met sinus of hoeken. Met de formule van Heron kan je, gegeven de lengte van elk van de drie zijden van de driehoek, de oppervlakte berekenen.Bereken de oppervlakte van een driehoek online met de driehoek-calculator. Geef 3 bekende waarden van de driehoek, en de driehoek wordt voor je opgelost, inclusief de oppervlakteberekening!

Vul 3 waarden in en bereken:

other languages: Nederlands - Deutsch - English

Copyright driehoekberekenen.be 2014; privacy statement